• Snel internet in het buitengebied/heuvelland

  Fractie Franssen apr 11, 2017

  Begin maart stelde Fractie Franssen schriftelijke vragen aan het College van B&W over de stand van zaken rondom snel internet in het heuvelland en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. Dit mede naar aanleiding van vragen uit de toeristische sector. Uit de beantwoording volgt dat de Lijn 50 gemeenten gezamenlijk een onderzoeksopdracht hebben uitgezet om […]

  Read More
 • Veiligheid busstation Gulpen

  Fractie Franssen apr 05, 2017

  Fractie Franssen wil nadrukkelijk aandacht vragen voor het busstation in Gulpen. Van meerdere reizigers, omwonenden en buschauffeurs hebben ons opnieuw signalen bereikt van overlast. De wachtruimte van het busstation is dagelijks bezaaid met afval en stinkt ’s ochtends naar sigaretten en hasj. Daarnaast is er ook al meerdere keren melding hiervan gemaakt bij de gemeente […]

  Read More
 • Breed onderzoek naar Dorpsplein en parkeerproblemen Partij

  Fractie Franssen apr 04, 2017

  Op initiatief van Fracti Franssen bij de begrotingsvergadering 2017 werd er geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar het dorpsplein in Partij. Vorige week stelden win vragen aan het College over de stand van zaken en droegen wij nog een alternatief aan. Het zal u niet ontgaan zijn dat de locatie van het beoogde Dorpsplein de […]

  Read More
 • Provincie werkt aan oplossing om het landschap in het Heuvelland te behouden!

  Fractie Franssen mrt 25, 2017

  Op 18 januari 2017 trokken wij, Fractie Franssen aan de bel bij het College van Burgemeesters en Wethouders over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in het Heuvelland. Agrariërs en natuurbeheerders dreigen de aanleg en de onderhoud van ons landschap te moeten beperken omdat de provincie Limburg onvoldoende subsidie ter beschikking stelt om de onderhoudscontracten […]

  Read More
 • dorpsplein en gemeenschapshuis Partij-Wittem

  Fractie Franssen mrt 19, 2017

    De Gemeenteraadsleden van Fractie Franssen zijn recent opnieuw aangesproken over de ontwikkelingen rondom de aanleg van een dorsplein in Partij-Wittem. Daarnaast hebben meerdere verenigingen in Partij-Wittem ons aangesproken op hun gebrek aan opslagruimte bij het gemeenschapshuis A ge Wienhoes en de afgewezen plannen voor een aanbouw. Dorpsplein De gemeenteraad heeft op initiatief van onze […]

  Read More
 • nieuwe oproep voor snel internet in het heuvelland

  Fractie Franssen mrt 08, 2017

  Al sinds 2010 zet Fractie Franssen zich in voor het stimuleren van een dekkend netwerk van snel internet en glasvezel in Gulpen-Wittem en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. In de afgelopen jaren zijn er door het College meerdere pogingen gedaan om het snel internet op de regionale agenda te krijgen. De provincie Limburg heeft […]

  Read More
 • Nieuwsbrief – de wereld van de Korenwolf

  Fractie Franssen feb 12, 2017

  Piet Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem) is deze maand benoemd tot voorzitter van de Korenwolfcommissie. Deze commissie heeft als doel ervoor te zorgen dat dit dier weer een vaste bewoner wordt van het agrarisch landschap van Zuid-Limburg. Wilt u meer lezen over de Korenwolfcommissie? Nieuwsbrief-Korenwolfwereld   (8)

  Read More
 • Piet Franssen benoemd tot voorzitter Korenwolfcommissie

  Fractie Franssen feb 05, 2017

  Piet Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem) is deze maand benoemd tot voorzitter van de Korenwolfcommissie. Met de benoeming van Franssen is de Korenwolfcommissie weer op volle sterkte om het belang van de Korenwolf, een beschermde diersoort, optimaal te bedienen. Deze commissie heeft namelijk als doel ervoor te zorgen dat dit dier weer een vaste bewoner wordt […]

  Read More
 • Raadsbreed standpunt – Wittemer Allee

  Fractie Franssen jan 30, 2017

  De Gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft vorige week unaniem een standpunt ingenomen inzake de reconstructie van de Wittemer-Allee. Dit naar aanleiding van de op 17 november gehouden besloten raadsconferentie op verzoek van de provincie Limburg. Uiteraard onderschrijft de gehele raad dat de fietsveiligheid een belangrijk item is en zijn wij van mening dat er een oplossing […]

  Read More
 • Oproep om dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in het Heuvelland te voorkomen

  Fractie Franssen jan 19, 2017

  Fractie Franssen heeft zeer verontrustende signalen ontvangen over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in onze gemeente en de regio. De afgelopen jaren is er door de provincie Limburg fors geïnvesteerd in het uitbreiden van de natuurontwikkeling bij agrariërs en het opwaarderen van ons vijfsterrenlandschap. Veel agrariërs, ook in Gulpen-Wittem hebben hun intensieve bedrijfsvoering en daarmee […]

  Read More
 • Variantenstudie reconstructie Wittemer Allee

  Fractie Franssen nov 17, 2016

  De provincie Limburg heeft vanavond aan de gemeenteraad voor het eerst de plannen gepresenteerd voor de reconstructie van de Wittemer Allee. Daarbij zijn er vier varianten gepresenteerd. Fractie Franssen heeft nog geen standpunt ingenomen voor welke variant dan ook. Voor onze fractie is het van essentieel belang dat de fietsveiligheid wordt verhoogd en dat er […]

  Read More
 • Algemene Beschouwingen Gemeentebegroting 2017

  Fractie Franssen nov 03, 2016

  Vanavond presenteren wij onze algemene beschouwing op deze 3e begroting van deze coalitieperiode. Wij willen op de eerste plaats het college, maar vooral de ambtelijke organisatie een groot compliment maken voor het product wat voor ons ligt. Wij zien goede vooruitgang in het SMART-formuleren en ook de gecompliceerde wijzigingen van de BBV zijn duidelijk verwerkt. […]

  Read More
 • Raadsconferentie Wittemer Allee

  Fractie Franssen okt 25, 2016

  Tijdens de afgelopen Raadsvergadering is er een unanieme motie aangenomen over de raadsconferentie van de Wittemer Allee. Laat voorop staan dat ook onze fractie van mening is dat de inwoners geïnformeerd en betrokken moeten worden bij deze planvorming. Ter verduidelijking willen wij benadrukken dat niet het College of wethouder Franssen, maar Gedeputeerde Staten verzocht heeft om […]

  Read More
 • Structuurvisie wonen Zuid-Limburg

  Fractie Franssen okt 24, 2016

  Vorige week nam de Gemeenteraad de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan. Een stuk waar wij alleen maar ja tegen kunnen zeggen. De woonvisie wordt op regionaal niveau vastgesteld en wij maken hier integraal deel van uit. Onze eerdere verzoeken om aparte instrumenten voor het heuvelland toe te passen, zijn jammer genoeg niet gehonoreerd. Gelukkig is er […]

  Read More
 • Reflectoren fietspad Partij en Verkeersspiegel van Pallantstraat

  Fractie Franssen okt 12, 2016

  Al geruime tijd wordt onze fractie aangesproken op de goede resultaten die zijn bereikt met het vrijliggende fietspad tussen Partij en Mechelen. Vrijwel alle inwoners zien dit als een goede investering in de verkeersveiligheid van deze verbindingsweg. Toch zijn er ook nog enkele aandachtspunten geconstateerd, die wij met de inwoners delen. Aan het College van […]

  Read More
 • Vragen over toekomst gymzaal Wahlwiller

  Fractie Franssen okt 11, 2016

  Vanuit de kern Wahlwiller en met name vanuit de plaatselijke verenigingen bereikt ons verontrustende informatie. De afgelopen weken ontvingen wij meerdere, vaak tegenstrijdige berichten over de toekomst – en beschikbaarheid van de gymzaal annex gemeenschapsruimte voor Wahlwiller. Meerdere verenigingen hebben bij het bekend worden van de sluiting van de bassischool contact met u gehad over de […]

  Read More
 • Gesprek over consequenties dienstregeling Arriva voor Gulpen-Wittem

  Fractie Franssen okt 10, 2016

  Fractie Franssen heeft eind september vragen gesteld aan het College en Arriva over de conceptdienstregeling. Daarnaast verzochten wij om inzicht in de consequenties van de nieuwe werkwijze voor Gulpen-Wittem. Onze fractie heeft van veel inwoners uit onze gemeente en met name de kern Mechelen veronruste reacties ontvangen. Daarnaast zijn wij ook in gesprek gegaan met […]

  Read More
prev slide next slide