• Raadsconferentie Wittemer Allee

  Fractie Franssen Okt 25, 2016

  Tijdens de afgelopen Raadsvergadering is er een unanieme motie aangenomen over de raadsconferentie van de Wittemer Allee. Laat voorop staan dat ook onze fractie van mening is dat de inwoners geïnformeerd en betrokken moeten worden bij deze planvorming. Ter verduidelijking willen wij benadrukken dat niet het College of wethouder Franssen, maar Gedeputeerde Staten verzocht heeft om […]

  Read More
 • Structuurvisie wonen Zuid-Limburg

  Fractie Franssen Okt 24, 2016

  Vorige week nam de Gemeenteraad de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan. Een stuk waar wij alleen maar ja tegen kunnen zeggen. De woonvisie wordt op regionaal niveau vastgesteld en wij maken hier integraal deel van uit. Onze eerdere verzoeken om aparte instrumenten voor het heuvelland toe te passen, zijn jammer genoeg niet gehonoreerd. Gelukkig is er […]

  Read More
 • Reflectoren fietspad Partij en Verkeersspiegel van Pallantstraat

  Fractie Franssen Okt 12, 2016

  Al geruime tijd wordt onze fractie aangesproken op de goede resultaten die zijn bereikt met het vrijliggende fietspad tussen Partij en Mechelen. Vrijwel alle inwoners zien dit als een goede investering in de verkeersveiligheid van deze verbindingsweg. Toch zijn er ook nog enkele aandachtspunten geconstateerd, die wij met de inwoners delen. Aan het College van […]

  Read More
 • Vragen over toekomst gymzaal Wahlwiller

  Fractie Franssen Okt 11, 2016

  Vanuit de kern Wahlwiller en met name vanuit de plaatselijke verenigingen bereikt ons verontrustende informatie. De afgelopen weken ontvingen wij meerdere, vaak tegenstrijdige berichten over de toekomst – en beschikbaarheid van de gymzaal annex gemeenschapsruimte voor Wahlwiller. Meerdere verenigingen hebben bij het bekend worden van de sluiting van de bassischool contact met u gehad over de […]

  Read More
 • Gesprek over consequenties dienstregeling Arriva voor Gulpen-Wittem

  Fractie Franssen Okt 10, 2016

  Fractie Franssen heeft eind september vragen gesteld aan het College en Arriva over de conceptdienstregeling. Daarnaast verzochten wij om inzicht in de consequenties van de nieuwe werkwijze voor Gulpen-Wittem. Onze fractie heeft van veel inwoners uit onze gemeente en met name de kern Mechelen veronruste reacties ontvangen. Daarnaast zijn wij ook in gesprek gegaan met […]

  Read More
prev slide next slide