• Verkeersveilig fiets- en combipad tussen Epen en Mechelen

  Fractie Franssen Jul 19, 2016

  Gulpen-Wittem, 15 juli 2016 – Na een lang traject en een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen is het nieuwe fiets- en combipad tussen Epen en Mechelen nu officieel klaar voor gebruik. Gedeputeerde Geurts en wethouder Franssen namen de proef op de som: al fietsend testten ze de veiligheid, het comfort én genoten ze van het […]

  Read More
 • Kadernota 2017

  Fractie Franssen Jul 09, 2016

  Afgelopen donderdag sloegen wij de piketpalen voor de gemeentebegroting 2017. Een zware hamer hebben wij als fractie vooralsnog niet nodig. We moeten ons als gemeente niet rijk rekenen met de hogere rijksbijdrage. Het is zaak om ook nu terughoudend te zijn met het opstellen van nieuwe plannen. Voor ons liggen de prioriteiten vast in het coalitieakkoord […]

  Read More
 • Terugblik op 2015 (Jaarrekening)

  Fractie Franssen Jul 09, 2016

  Afgelopen donderdag hebben wij in de gemeenteraad de jaarrekening 2015 behandeld. Voor Fractie Franssen heerst er allereerst optimisme, wij hebben het verwachte negatieve resultaat kunnen ombuigen in een positief saldo. Helaas wordt daarin onze vrees van enkele maanden geleden werkelijkheid en kunnen wij het gedeelte over het sociale domein niet volledig controleren en vaststellen. Ook […]

  Read More
 • Parkeervakken Wienberg en Groene Hart Mechelen

  Fractie Franssen Jul 05, 2016

  Recent heeft Fractie Franssen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de buurt Wienberg en het groene hart. Het College heeft toegezegd een tiental extra parkeervakken aan te leggen in de buurt Wienberg. Daarnaast volgt er op korte termijn een ondergrondse glascontainer (Door RD4). Fractie Franssen stelde ook vragen of het mogelijk […]

  Read More
 • Parkeren Wienberg/Scholdrees en voortgang Groene Hart

  Fractie Franssen Jun 01, 2016

  Deze week hebben wij aan het College van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de parkeermogelijkheden in de wijk Wienberg (Scholdrees) en het vernieuwen van de glasbak.  Daarnaast ontvingen wij van veel ouders en kinderen de vraag om een speeltoestel in het nieuwe groene hart. Reden voor de volgende vragen: Wienberg/Malleziep: Al geruime tijd ontvingen […]

  Read More
 • Integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving

  Fractie Franssen Mei 28, 2016

  Een prima opzet, waarvoor dank dat wij als Raad hier meerdere keren nauw betrokken zijn geweest. Wij zien met belangstelling uit naar de resultaten, maar vragen wel nog de aandacht voor twee zaken: Onze handhavers krijgen meer opdrachten op het gebied van voorlichting en wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u om de handhavers hierin […]

  Read More
 • Update Toeristische Visie

  Fractie Franssen Mei 28, 2016

  De toeristische ondernemers in het veld en de Raad heeft zich de afgelopen maanden (in het kader van het bezinningstoerisme) bezonnen op de uitgangspunten voor ons toeristisch Gulpen-Wittem. Als resultaat kijken wij tevreden naar een breed door de ondernemers gedragen visie. Een visie is 1. Van belang is dat we ook tot de daadwerkelijke voorstellen […]

  Read More
 • Toetreding RD4, Verenigingen behouden inzameling!

  Fractie Franssen Mei 28, 2016

  Deze week treden wij als laatste gemeente van Zuid-Limburg toe tot een afvalsamenwerkingsverband. Een bijzonder moment voor een gemeente die graag eigenwijs met haar afvalbeleid is. Door velen wordt de toetreding tot RD4 toegejuicht. Ook onze fractie ziet de voordelen in van toetreding tot de RD4. Toch willen wij ook een aantal kanttekeningen plaatsen. Voor onze fractie […]

  Read More
 • Herstellen oude wandelroute langs Mechelderbeek

  Fractie Franssen Mei 14, 2016

  De raadsleden en wethouder van de Fractie Franssen zetten zich in om het historische wandelpad tussen de Voortweg en de Wienberg weer te herstellen. Wij willen niet dat dit prachtige pad verloren gaat! Hieronder het laatste nieuws uit de Limburger van vandaag: Gemeente wil voetpad terugkopen door René Willems: “De gemeente Gulpen- Wittem wil het […]

  Read More
 • Samenwerken? Ja, Herindelen? Nee!

  Fractie Franssen Mei 03, 2016

  Tijdens de raadsvergadering in april diende de bevriende oppositie partijen een voorstel in om te komen tot een heuvelland gemeente. Een ongelukkig geformuleerde en veelste ingrijpende motie, aldus onze raadsleden Jo Nix en Robbert Dautzenberg: ” Wij lopen veel te veel op de muziek vooruit. Wij kiezen op dit moment voor samenwerken en niet voor […]

  Read More
 • Financieel plan kunstgrasveld voetbalvereniging RKMVC goedgekeurd

  Fractie Franssen Mei 03, 2016

  Tijdens de Raadsvergadering op 28 april jongstleden stemde de gemeenteraad unaniem in met het financieel plan voor het kunstgrasveld in Mechelen. Hiermee kan er daadwerkelijk gestart worden met de aanbesteding en uitvoering van het kunstgrasveld in Mechelen. Op initiatief van de Fractie Franssen werd er in 2014 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het kunstgrasveld. […]

  Read More
 • Opnieuw aan tafel met het kernoverleg in Partij-Wittem

  Fractie Franssen Dec 20, 2015

  Tijdens recente gesprekken met het kernoverleg in Partij-Wittem is naar voren gekomen dat er in Partij grote behoefte is aan duidelijkheid en met name zekerheid voor een dorpsplein. Het doel van het dorpsplein is dat er bij diverse evenementen een buiten ontmoetingsruimte is en voldoende parkeergelegenheid. In het bijzonder geldt dit voor de Partijer-Kermis. Wij […]

  Read More
 • Integraal veiligheidsbeleid: een goede basis, met de nodige zorgen!

  Fractie Franssen Dec 20, 2015

  De Fractie Franssen is in eerste aanzet tevreden met het voorliggende plan en de projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Veiligheid is voor de Fractie Franssen topprioriteit en zo ook benoemd in ons coalitieakkoord. Daarnaast zijn wij blij dat alle veiligheidsdiensten meewerken aan het integraal veiligheidsbeleid. Wij hechten daarbij niet zozeer waarde aan de concrete […]

  Read More
 • Aankoop voormalig restaurant en dierenpark op de Gulperberg

  Fractie Franssen Dec 20, 2015

  Op donderdagavond 17 december 2015 heeft een meerderheid (Fractie Franssen en CDA) van de gemeenteraad het historische besluit genomen om de schandvlek: het voormalig (afgebrand)panoramarestaurant, het (verwoekerde) dierenpark en de bijbehorende parkeerplaats op de Gulpberberg aan te kopen. Een mijlpaal voor de Fractie Franssen, dat na bijna 40 jaar strijd, de puist op de Gulperberg […]

  Read More
 • Aanleg Groene Hart in Mechelen van start

  Fractie Franssen Dec 20, 2015

  Op vrijdag 18 december 2015 is de officiële start gegeven voor de eerste fase van het project landschappelijke rondje Mechelen. Er is gestart met de aanleg van het groene hart in de dorpskern van Mechelen. In het voorjaar van 2016 wordt er ook gestart met de Dorpsrand van Mechelen (fase 2). Afgelopen zomer heeft de […]

  Read More
prev slide next slide