• Nieuwsbrief – de wereld van de Korenwolf

  Fractie Franssen feb 12, 2017

  Piet Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem) is deze maand benoemd tot voorzitter van de Korenwolfcommissie. Deze commissie heeft als doel ervoor te zorgen dat dit dier weer een vaste bewoner wordt van het agrarisch landschap van Zuid-Limburg. Wilt u meer lezen over de Korenwolfcommissie? Nieuwsbrief-Korenwolfwereld   (4)

  Read More
 • Piet Franssen benoemd tot voorzitter Korenwolfcommissie

  Fractie Franssen feb 05, 2017

  Piet Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem) is deze maand benoemd tot voorzitter van de Korenwolfcommissie. Met de benoeming van Franssen is de Korenwolfcommissie weer op volle sterkte om het belang van de Korenwolf, een beschermde diersoort, optimaal te bedienen. Deze commissie heeft namelijk als doel ervoor te zorgen dat dit dier weer een vaste bewoner wordt […]

  Read More
 • Raadsbreed standpunt – Wittemer Allee

  Fractie Franssen jan 30, 2017

  De Gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft vorige week unaniem een standpunt ingenomen inzake de reconstructie van de Wittemer-Allee. Dit naar aanleiding van de op 17 november gehouden besloten raadsconferentie op verzoek van de provincie Limburg. Uiteraard onderschrijft de gehele raad dat de fietsveiligheid een belangrijk item is en zijn wij van mening dat er een oplossing […]

  Read More
 • Oproep om dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in het Heuvelland te voorkomen

  Fractie Franssen jan 19, 2017

  Fractie Franssen heeft zeer verontrustende signalen ontvangen over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in onze gemeente en de regio. De afgelopen jaren is er door de provincie Limburg fors geïnvesteerd in het uitbreiden van de natuurontwikkeling bij agrariërs en het opwaarderen van ons vijfsterrenlandschap. Veel agrariërs, ook in Gulpen-Wittem hebben hun intensieve bedrijfsvoering en daarmee […]

  Read More
 • Variantenstudie reconstructie Wittemer Allee

  Fractie Franssen nov 17, 2016

  De provincie Limburg heeft vanavond aan de gemeenteraad voor het eerst de plannen gepresenteerd voor de reconstructie van de Wittemer Allee. Daarbij zijn er vier varianten gepresenteerd. Fractie Franssen heeft nog geen standpunt ingenomen voor welke variant dan ook. Voor onze fractie is het van essentieel belang dat de fietsveiligheid wordt verhoogd en dat er […]

  Read More
 • Algemene Beschouwingen Gemeentebegroting 2017

  Fractie Franssen nov 03, 2016

  Vanavond presenteren wij onze algemene beschouwing op deze 3e begroting van deze coalitieperiode. Wij willen op de eerste plaats het college, maar vooral de ambtelijke organisatie een groot compliment maken voor het product wat voor ons ligt. Wij zien goede vooruitgang in het SMART-formuleren en ook de gecompliceerde wijzigingen van de BBV zijn duidelijk verwerkt. […]

  Read More
 • Raadsconferentie Wittemer Allee

  Fractie Franssen okt 25, 2016

  Tijdens de afgelopen Raadsvergadering is er een unanieme motie aangenomen over de raadsconferentie van de Wittemer Allee. Laat voorop staan dat ook onze fractie van mening is dat de inwoners geïnformeerd en betrokken moeten worden bij deze planvorming. Ter verduidelijking willen wij benadrukken dat niet het College of wethouder Franssen, maar Gedeputeerde Staten verzocht heeft om […]

  Read More
 • Structuurvisie wonen Zuid-Limburg

  Fractie Franssen okt 24, 2016

  Vorige week nam de Gemeenteraad de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan. Een stuk waar wij alleen maar ja tegen kunnen zeggen. De woonvisie wordt op regionaal niveau vastgesteld en wij maken hier integraal deel van uit. Onze eerdere verzoeken om aparte instrumenten voor het heuvelland toe te passen, zijn jammer genoeg niet gehonoreerd. Gelukkig is er […]

  Read More
 • Reflectoren fietspad Partij en Verkeersspiegel van Pallantstraat

  Fractie Franssen okt 12, 2016

  Al geruime tijd wordt onze fractie aangesproken op de goede resultaten die zijn bereikt met het vrijliggende fietspad tussen Partij en Mechelen. Vrijwel alle inwoners zien dit als een goede investering in de verkeersveiligheid van deze verbindingsweg. Toch zijn er ook nog enkele aandachtspunten geconstateerd, die wij met de inwoners delen. Aan het College van […]

  Read More
 • Vragen over toekomst gymzaal Wahlwiller

  Fractie Franssen okt 11, 2016

  Vanuit de kern Wahlwiller en met name vanuit de plaatselijke verenigingen bereikt ons verontrustende informatie. De afgelopen weken ontvingen wij meerdere, vaak tegenstrijdige berichten over de toekomst – en beschikbaarheid van de gymzaal annex gemeenschapsruimte voor Wahlwiller. Meerdere verenigingen hebben bij het bekend worden van de sluiting van de bassischool contact met u gehad over de […]

  Read More
 • Gesprek over consequenties dienstregeling Arriva voor Gulpen-Wittem

  Fractie Franssen okt 10, 2016

  Fractie Franssen heeft eind september vragen gesteld aan het College en Arriva over de conceptdienstregeling. Daarnaast verzochten wij om inzicht in de consequenties van de nieuwe werkwijze voor Gulpen-Wittem. Onze fractie heeft van veel inwoners uit onze gemeente en met name de kern Mechelen veronruste reacties ontvangen. Daarnaast zijn wij ook in gesprek gegaan met […]

  Read More
prev slide next slide